Hantverk & konst

För dig som är självgående, van att dreja och har kunskaper motsvarande flera terminer.
Vi utbyter erfarenheter och inspiration utan ledare.

BRA ATT VETA
Deltagaravgift 60 kr/tillfälle faktureras vid terminens slut.
Kostnad för lera 50 kr/kg inkl glasering och bränning kan swishas under terminens gång eller faktureras vid terminsslut.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se