Hantverk & konst

För dig som är självgående, van att dreja och arbeta med olika tekniker. Du behöver ha förkunskaper motsvarande flera terminer.
Vi utbyter erfarenheter och inspiration utan ledare.


BRA ATT VETA
Deltagaravgift 80 kr/tillfälle faktureras vid terminens slut.
Kostnad för lera 50 kr/kg inkl glasering och bränning kan swishas under terminens gång eller faktureras vid terminsslut.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se