Hantverk & konst

För dig som är självgående, van att dreja och arbeta med olika tekniker. Du behöver ha förkunskaper motsvarande flera terminer.
Vi utbyter erfarenheter och inspiration utan ledare.
Alla i gruppen kanske inte kan träffas varje onsdag, så vi stämmer av tillsammans lite från gång till gång.

11/3 10.00-13.00


BRA ATT VETA
Deltagaravgift 80 kr/tillfälle faktureras vid terminens slut.
Kostnad för lera 50 kr/kg inkl glasering och bränning kan swishas under terminens gång eller faktureras vid terminsslut.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se