Hantverk & konst

Vi träffas varannan vecka och syr på våra projekt.

BRA ATT VETA
Ledaren kommer att vara med vid fem tillfällen, 1 gång per månad, och hjälpa oss vidare i vårt arbete samt gå igenom nya moment. Gruppen är med och påverkar vad ledaren ska gå igenom.
Övriga tillfällen så jobbar vi på med våra projekt och hjälper varandra i gruppen
Vi träffas varannan vecka.

LEDARE
Birgitte Gylling

FRÅGOR?
Kontakta: Anneli Bjurhed, Verksamhetsutvecklare, 0381-155 50
anneli.bjurhed@sv.se