Hälsa & välbefinnande

Livsmod och livsglädje – Samtalsgrupp Senior Erfarenheter från projektet ”Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer”

Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig och måste flytta till ett äldreboende?
Konferensen är för Dig som är Senior och för er som möter Seniorer inom ideella organisationer, kommuner och region Jönköpings län.

Tillsammans för psykisk hälsa Senior är ett Arvsfondsprojekt som genomförs i Västmanland. Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Region Jönköpings län har fått möjligheten till ett sex månaders sidoprojekt för att pröva metoden. Syftet är att stärka Seniorers existentiella och psykiska hälsa och att minska ensamhet och isolering. Samtalsgrupp Senior omfattar fem träffar och 12 studietimmar där man använder de hälsofrämjande samtalskorten Livsmod, Livsglädje, Livsmening - När livet utmanar och följer en tydlig metodhandledning.

Observera att kallelse inte skickas ut.