Hantverk & konst


Målet med studiecirkeln i Konst och Kreativt Måleri är att Du ska få en inblick i konstens kreativa processer och använda dessa i ditt eget måleri. Du får under kursen några utvalda perspektiv på den svenska konsthistorien och olika influenser i konsten från de nordiska länderna och från länder som Frankrike och Italien. Svenskt konst i ett europeiskt perspektiv.

KURSINNEHÅLL
Du kommer att få prova och använda olika kreativa metoder inom skissteknik, akvarell, tusch och akrylmåleri. Parallellt med det egna skapandet får du inblickar i konst design och grafisk design från 1568 fram till idag. Fokus ligger på ditt eget skapande och i konsthistorien på impressionism och modernism. Vi ser hur 1900-talets design och utvecklingen från 1955 fram till idag i det vi kallar nutida design samspelar med konsten. Vi samtalar om ”Tidens Tecken” och om hur musik, konst, design, inredning och arkitektur är en del av samhällets uttryck. Efter kursen ska Du ha fått en rad nya kreativa verktyg i ditt skapande samtidigt som du fått ett perspektiv på nutida konst och se hur influenser påverkar vårt färg- och formspråk.


KURSTILLFÄLLE OCH INNEHÅLL
1 Kreativt skapande. Konst. Konstnärlighet. Att se. Att visualisera bilder. Färg!
2 Vi tecknar och målar miljöer från Eksjö1568 – 2020. Akvarell och tuschpenna.
3 Studier av Carl och Karin Larssons konst, inredning och design kring 1899.
4 Kreativt måleri. Influenser från1900-talets, Funktionalismen. Swedish Grace.
5 Måleri! Akrylmåleri. Färglära. Influenser - konst & design1950-tal till 2020-tal.
6 Kreativt skapande. Konstnärligt seende. Att skapa en utställning. Galleri.


BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kaserngatan 24 A. Vi kommer göra "studiebesök" på viktiga platser i Eksjö och på Galleri Erik Mohlin i Gamla Stan.
Du behöver ha med dig eget material för de praktiska momenten.

LEDARE
Erik Mohlin är konstnär sedan 1990 och driver Galleri Erik Mohlin sedan 2001 i Gamla Stan i hjärtat av Eksjö. Erik är utbildad vid Sörängens Folkhögkskola samt genom privatstudier hos Konstnärerna Bengt. G Lindberg (Utbildad av Johannes Itten vid Kunstgewerbschule Zürich och Francisco Blanco (Konstakademin i Caracas Venezuela och Konstakademin i Paris). Erik är också Designstrateg och erfaren lärare i Design Management och Designhistoria vid Linnéuniversitetet i Kalmar, på Campus i12 i Eksjö och JU – Jönköping University. Erik Mohlin är curator i Design vid Eksjö Museum med erfarenhet av ett flertal större designutställningar 2003-2015..

FRÅGOR
Frågor om kursstart, plats och andra frågor ställs till Anneli Bjurhed, Verksamhetsutvecklare SV, 0381-15550 anneli.bjurhed@sv.se
Frågor om kursinnehåll, konst, måleri & konsthistoria ställs till Erik Mohlin 070-1428655