Konsten att hantera din stress i vardagen!

Inre och yttre krav i livet påverkar oss. ibland kan det leda till stress, som även kan ta sig i uttryck i psykisk ohälsa.
Välkommen till fyra träffar där Du får mer kunskap om att hantera din stress i vardagen!

Innehållet kommer bland annat att handla om: olika mätverktyg för att identifiera stress, aktivitetsbalans i vardagen,avslappning och stresshantering.
Under kursens gång kommer Du att få lyssna till läkare, sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut.

Start: torsdagen den 26 september. Övriga datum: 3 okt, 10 okt, 17 okt.
Tid: 18.30-20.00
Plats: Klockaregården, Torggatan 4 Anderstorp

Frågor och anmälan: Madeleine Sjöstrand@sv.se Telefon: 0704-31 39 18,
www.sv.se
Kursen görs i samverkan med Gislaveds vårdcentral.