Trädgård, hus och hem

OM KURSEN
Kursen vänder sig till dig som tidigare gått grundkursen i trädgårdsplanering (6ggr) och denna gång fokuserar vi på att rabattplantering. Upplägget bygger alltså vidare på det du lärt dig i grundkursen om trädgårdsplanering, och går mer in på växtval och detaljplanering. Vi besöker varandras trädgårdar för att ge varandra tips.

FÖRKUNSKAPER
Du ska gått den grundläggande kursen i trädgårdsplanering

VAD INGÅR?
Kursmaterial och visst ritningsmaterial. Medta även tidigare ritningar från grundkursen!

LEDARE
Kerstin Lundgren, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner