Beteendevetenskap, Övrigt

Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans och är för dig som på grund av coronapandemins påverkan blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterad, varslad eller arbetslös.
Kursen vänder sig till dig som vill vidareutveckla dig som individ och vidareutbilda dig i sådant som stärker yrkesutövning oavsett vilket yrke eller vilken bransch du arbetar inom. Den stärker dig som deltagare, både som individ och som yrkesverksam genom att ge dig såväl kunskap och redskap som inspiration.

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar och genomförs med delaktighet och inkludering som ledord. Vi använder såväl deltagarnas som kursledarens erfarenhet och egna exempel från vardag och arbetsliv.

Det första kurstillfället inleds med presentationer, förväntningar från deltagarna samt spelregler för kursen. Här finns då också ett utrymme för kursledaren att ta hänsyn till önskemål från gruppen och väva in dessa i kursen. Alla övriga kurstillfällen inleds med incheckningsrunda samt dialog kring tankar och funderingar som väckts sedan förra tillfället.

KURSEN INNEFATTAR
1. Personlig utveckling
Att veckla ut sig själv och det egna livet.
Personligt ansvar och egna styrkor.
Koppla ihop professionell utveckling med den personliga utvecklingen.

2. Hälsan och människan
Hälsans olika delar och vårt välbefinnande.
Vår hjärnas alla idéer om livet.
Likheter och olikheter människor emellan.

3. Självledarskap
Vart ska jag och hur tar jag mig dit?
Värderingar, moral och etik.
Professionell, personlig eller privat?
Medarbetarskap och ledarskap på arbetet.

4. Kommunikation
Kommunikationens struktur och funktion.
Lyssnande, feedback, feedforward och kommunikationsmodeller.
Besvärliga människor?
(Om man vill kan man här koppla till individuella DISC-analyser, se * nedan.)

5. Personligt varumärke
Att erbjuda och marknadsföra sig själv.
Retorik - kommunicera med syfte.
Presentationsteknik.

6. Prestation
Vad krävs av oss för att vi ska kunna prestera?
Ambition, mål, handlingar - och omvärlden.
Gruppers dynamik och utveckling.

7. Arbetsmiljö
Arbetsmiljön och jag själv - arbetsmiljön för mig som enskild individ.
Samband arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och samhälle.
Ambition och attityd, roller och ansvar, rättigheter och skyldigheter, samverkan.
Lagar och regler gällande arbetsmiljön.

8. Arbetsmiljö
Fysisk, organisatorisk, social och teknisk arbetsmiljö samt arbetets innehåll.
Identifiera och hantera faktorer som är positiva respektive negativa för arbetsmiljön.
Systematiskt och arbetsmiljöarbete.
Att arbeta förebyggande, proaktivt och hälsofrämjande med arbetsmiljö.

9. Effektivitet och stress
Effektivitet och prioriteringar
Medveten närvaro och sinnestillstånd
Stress och stresshantering

10. Förändring, helhet och avslutning
Förändringsarbetet - några ord om vad som fungerar.
Vi knyter ihop säcken och sätter ihop allt ovan till en helhet.
Vi utvärderar kursen tillsammans och resonerar kring hur var och en går vidare.

* Om så önskas kan individuella DISC-analyser erbjudas till självkostnadspris 500 kr/deltagare. Det är frivilligt för de som vill ha en egen analys och bekostas av deltagaren själv.

BRA ATT VETA
Vi har p g a pandemin lagt om kursen till en helt digital kurs, utan något fysiskt möte. Kursen sker på distans via Teams. (Du behöver inte själv ha Teams installerad i din dator.)
Du behöver tillgång till en dator som är utrustad med kamera och mikrofon samt en mejladress. Kursledaren kommer inför varje kurstillfälle att mejla en Teams-inbjudan inkl länk som ansluter dig.
Kursen har uppehåll vecka 44.

MATERIAL
Kursledaren kommer efter varje kurstillfälle att mejla ut de presentationer som visas, samt ev andra relevanta dokument och checklistor. Efter kursen kommer varje deltagare att få ett kursintyg på genomförd kurs.

LEDARE
Margareta Carlsson arbetar som chefs- och ledarskapscoach och managementkonsult med specialområde ledarskap och organisation och är även vd i Solberga station AB. Hon är internationellt certifierad ICF Professional Certified Coach (ICF PCC), diplomerad Kognitiv NPFCoach och diplomerad Professional Management Consultant. Hon är certifierad BAM-handledare samt certifierad på verktyget DISC deluxe.

FRÅGOR
Angående kursens innehåll och upplägg, kursledare Margareta Carlsson, 070-7223734, margareta.carlsson@solbergastation.se
Övriga frågor, verksamhetsutvecklare Mia Undfors, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se