Djur, natur & miljö

Kursen genomförs i samarbete med Anebyortens Biodlarförening.

BRA ATT VETA
Kursen startar i april 2019, och vi träffas varannan vecka. Kursen äger rum i Marbäcks Hembygdsgård.
Kostnad för studiematerial tillkommer.

LEDARE
Lisen Löfqvist och P-O Löfqvist är erfarna biodlare och medlemmar i Anebyortens Biodlarförening.

FRÅGOR
Vill du veta mer om kursinnehållet kontakta: Lisen Löfqvist, 070-5090184.