Djur, natur & miljö

Gör din egen bihälsoplan och få individuell rådgivning med uppföljning under säsongen och utvärdering efter vintern. Kursen vänder sig till dig som redan har kunskaper om biodling och har haft egna bin i några år.
Den regionale bihälsorådgivaren och bihälsokonsulent Preben Kristiansen medverkar på upptaktsträffen.

BRA ATT VETA
Kursen pågår under ett år.
Uppstart med en fysisk träff där man gör en bihälsoplan.
Individuell rådgivning som följer upp planerade åtgärder enligt planen.
Lokal träff med erfarenhetsutbyte.
Regionalt möte med utvärdering av året, våren 2021.
Arrangeras i samarbete med SLU och Biodlingsföretagarna.

FRÅGOR?
Kontakta Lotta Fabricius, tel 070-7352858, lotta.fabricius@slu.se.