Historia & Konsthistoria

Eva Helen Ulvros presenterar kvinnoöden från 1800- och 1900-talet ur sin bok Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sverige framväxt. Boken bygger till stor del på kvinnornas egna brev och dagboksanteckningar.

Bild; Grenna Museum