Djur, natur & miljö

INNEHÅLL;
En dag innehållande meteorologiska användarkunskaper för lantbruket och dess behov av kunskap på området. Efter kursen skall man också bättre kunna utnyttja SMHI lantbruksväder och ha förståelse för meteorologi. Momentet i synoptisk meteorologi ger dig som användare fördjupad förståelse för väderkartan och dess tolkning. Detta för att kunna fatta taktiska beslut för lantbrukets olika verksamheter. Kursdagen belyser även vilka grödor som kan vara lämpliga med hänsyn till klimatförändringarna.

BRA ATT VETA;
Kursmaterial Pdf ingår och delas ut vid kursstart
Förevisning sker av SMHI beslutsstöd via videokanon - abonnemang kan köpas av SMHI efter kursen.
Deltagarna får möjlighet att ge synpunkter på applikationen via enkät. Seminarium & Diskussion.


LEDARE;
Petter Magnusson