Djur, natur & miljö

Denna kursdagen är inställd.

En dag innehållande meteorologiska användarkunskaper för lantbruket och dess behov av kunskap på området. Efter kursen skall man också bättre kunna utnyttja SMHI lantbruksväder och ha förståelse för meteorologi. Momentet i synoptisk meteorologi ger dig som användare fördjupad förståelse för väderkartan och dess tolkning. Detta för att kunna fatta taktiska beslut för lantbrukets olika verksamheter. Kursdagen belyser även vilka grödor som kan vara lämpliga med hänsyn till klimatförändringarna.

MATERIAL
Kursmaterial i pdf-form ingår och delas ut vid kursstart. Kursen har en webbplats som kan disponeras av deltagarna som förstudiematerial. Info kommer med kallelsen.
Förevisning sker av SMHI beslutsstöd via videokanon - abonnemang kan köpas av SMHI efter kursen.
Deltagarna får möjlighet att ge synpunkter på applikationen via enkät. Seminarium & Diskussion.

LEDARE
Petter Magnusson, folkhögskolelärare

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se