Hantverk & konst

INNEHÅLL
Vill du lära dig att återanvända dina gamla tomma kaffepaket ?
Här får du möjligheten att skapa olika saker av tomma kaffepaket så som t ex, väska förvaringslåda mm

MATERIAL
Ta gärna med dig dina tomma kaffepaket.

BRA ATT VETA
• Fri parkering i anslutning till lokalen.
• Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post/brev.
• Vi förbehåller oss rätten att ställa in/flytta fram kursen om vi inte får tillräckligt med anmälda deltagare

PRIS
595:-

LEDARE
Inger Jaldmark

FRÅGOR
Kontakta reka.tompa@sv.se eller ring 0704-313942
Växel 036-190040