Djur, natur & miljö

BAKGRUND:
Store Mosse Nationalpark är Sydsveriges största myrområde, helt enkelt ett stycke norrländsk natur i södra Sverige. Området innehåller en intressant fågelfauna med arter som normalt inte uppträder i södra Sverige. Vi ska vi lära känna nationalparkens typiska fågelliv med lite fokus på vissa exklusiva norrlandsarter. Vi ägnar stor del åt fågelläten som är en viktig del i fågelskådningen och artbestämningen. Kursen är anpassad även för personer med funktionsvariationer och kommer att gå i ett lugnt och avslappnat tempo utan strapatser. Kursen startar 18 januari och består av 5-6 kursavsnitt med blandning av teori och utevistelser med betoning på utelivet. Kursen görs i samverkan med föreningen Store Mosse.

De olika kursavsnitten tar upp:
• Storemosses exklusiva fågelarter - en presentation
• Vinterfåglar inpå knuten vid Naturum
• Vårens första budbärare
• Ugglenatt på mossen
• Vårfåglar och fågelsång
• Spökkväll med dvärgbeckasiner
• Draven - en fågelsjö nästgårds
• Myller av fåglar på myren och fältmässigt avslutningsparty

BRA ATT MEDTA:
• Kikare – Vi kommer att kunna tillhandahålla bra kikare till vettiga priser för den som vill ha hjälp med kikarinköp (Du får en hyfsad kikare för 1000 – 1500 kr.)
• Kamera om du har – du får bra tillfällen att fota natur o fåglar
• Fågelbok – vi kommer att gå igenom lämplig litteratur
• Rejält med fika – viktig del i all fågelskådning, det brukar bli flera fikastopp
• Varma kläder – det är dumt att frysa bort nöjet

BRA ATT VETA:
För att säkra din plats måste du anmäla dig här på hemsida eller skicka SMS/ringa till Andréas på 072 07 72 386. Det går även lika bra att maila in anmälan till andreas.rydberg@sv.se eller komma förbi på lokalkontoret i Värnamo. Kursen startar då vi fått tillräckligt många anmälningar. Anmälan till kurs med bestämt datum och kursledare är bindande, och du måste därför avanmäla dig senast en vecka efter kallelsen/fakturan skickats ut.

LEDARE:
Bengt Andersson

FRÅGOR?
Tveka inte att höra dig till oss på SV för övriga frågor:
Andreas Rydberg, hela Finnveden (GGVV), 0370 - 34 10 96, andreas.rydberg@sv.se