Läsning Gammal stil

Läsning Gammal stil

Historia & Konsthistoria

En kurs för dig som tycker det är svårt att tolka prästernas handstilar och krumelurer …

Vi övar på att läsa gammal stil med början på tidigt 1900-tal och går bakåt till tidigt 1800-tal.
Exempel hämtas ur bl a olika handböcker om gammal stil samt direkt ur kyrkoböcker från olika församlingar.
Vi går igenom hur bokstäverna skrevs förr i tiden, visar t ex förkortningar som prästerna använde sig av förr i tiden.
Pris 550 kr för medlem / 700 kr för icke medlem