Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

En inspirerande föreläsning om hur du får ett rikt och meningsfullt liv.

* Vårda dina relationer
* Lär dig att vara tacksam
* Bry dig om andra
* Ha mål i livet
* Hitta en livsuppgift
* Förlåt andra och dig själv


FÖRELÄSARE
Alf B Svensson är leg psykolog, uppskattad föreläsare och författare.

BRA ATT VETA
Vi har små "bikupe-diskussioner".
Bensträckare med fruktstund ingår.

FRÅGOR?
Kontakta Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se