Data & IT

Ta med färdiga, ofärdiga eller tilltänkta projekt och idéer. Vi minglar, programmerar och bygger.

FRÅGOR?
Vill du veta mer om innehåll och upplägg kontakta William Lehmus, tel 076-1028760.
Övriga frågor Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se