Musik, teater

Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i mandolin, vi kommer gå igenom högerhandsteknik, fingersättning, ackord mm
Målsättningen är att kunna spela en låt tillsammans vid sista tillfället.

Ledare,
Henrik Lundqvist