Musik, teater

Vi kommer under våren träffas och ha mandolin workshops. Älskar du att spela mandolin? Här träffas vi och delar kunskaper och erfarenheter med varandra. Vi går igenom lite olika genres, och nystar i hur man kompar lägger ett riff mm.

Tillfälle 1
• Presentation av deltagarna
◦ Varför mandolin
◦ Bakgrund/erfarenhet
◦ Önskan med workshopen
◦ Uppgift: Plocka ut en förebild och en låt med densamme. Att spelas upp nästa gång (youtube/spotify/live)
• Resurser på nätet
• Band-appen
• Låt att lära: Lazy John

Tillfälle 2
• Spel: Lazy John
• Genomgång av förebilder och deras teknik
• Val av egen låt att lära
• Ackordanalys
◦ 2-fingerackord
◦ 3-fingerackord
◦ 4-fingerackord
◦ Kvintcirkel
• Låt att lära: Old Dangerfield

Tillfälle 3
• Spel: Old Dangerfield
• Teknik
◦ Hammer-on
◦ Pull-off
◦ Slide
◦ Double stops
• Låt att lära: Shady grove/Big Sciota

Tillfälle 4:
• Jam: Alla låtar inkl egna
• Utvärdering