Media & kommunikation, Övrigt

Rusta dig för framtidens arbetsmarknad!

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kurser för vuxna i arbetsför ålder som på grund av coronapandemins påverkan på samhället blivit, eller riskerar att bli korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.

I denna kurs, som sker digitalt, ska det handla om marknadsföring!
Hur marknadsför du dig själv?Hur skapar du ett CV som fungerar?
Marknadsföring allmänt,sociala medier
Hur tar man en bra bild, behövs en systemkamera?
Skriva text,Storytelling

Reklamfilm, vad är en bra och dålig reklamfilm?
Starta ett företag – hur gör man? Lätt version
Frågestunder

Kurserna ingår i statens satsning ”Arbetsmarknadsnära insatser på distans” med
syftet att bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet
genom att skapa möjligheter för människor att vidareutbilda sig

Undervisningen sker på distans under ledning av vår kunniga kursledare,Catarina Jansson – grundare Can Do Kommunikation AB