Hälsa & välbefinnande

Meditation är en möjlighet att hitta sin inre kärna — sin inre harmoni.
Det gör oss mer tillfreds och lär oss att hålla fokus— vi får en starkare motståndskraft mot stress.
Vi fyller våra batterier till både kropp och själ/ allt hör samman.
Att arbeta tillsammans i grupp ger oss en starkare kraft/ energi.

BRA ATT VETA
Vi ses en kväll i veckan under sex veckor.

LEDARE
Margareta Lindahl är utbildad beroendeterapeut med meditation, stresshantering och inom coachning. Hon har arbetat med meditation i över 20 år, både i grupp och för enskilda inom kommun och privata företag.
"Jag vet att alla människor kan göra positiva förändringar och det är en uppgift som jag verkligen vill föra vidare"

FRÅGOR?
Kontakta Anett Olsen, 0381 - 63 89 10 eller anett.olsen@sv.se