Medveten Närvaro tillsammans med din Hund

Medveten Närvaro tillsammans med din Hund

Djur, natur & miljö, Övrigt

Medveten närvaro tillsammans med din hund
Att göra en sak i taget, slösa mindre tid, bli mer effektiv och få en högre kvalitet i det du gör!

Inga förkunskaper krävs!

Genom ett medvetet förhållningssätt kan du hantera dina tankar och känslor mer effektivt så att de inte stör din hund under t ex träning/tävling. Det du tänker och känner påverkar din hund!

Genom ett medvetet förhållningssätt kan man rikta uppmärksamheten bort ifrån störande tankar och känslor, eller kanske en orolig omgivning som kan påverka din hund negativt.

Genom ett medvetet förhållningssätt kan du få en mer nära upplevelse tillsammans med din hund i det ni gör.

Mål med kursen:

Öka fokus på hunden för att tidigt hinna upptäcka hundens beteende
Att kunna släppa störande tankar före, under och efter träning
Att öka upp de egna strategierna i att hantera livets störande moment så att dessa inte påverkar ditt arbete med hunden
Att öka vår kunskap om våra egna och hundens sårbarheter för att skapa bästa förutsättningen för arbete
Kursens delmoment:

Medveten Närvaro som verktyg - Ökad kunskap om känslor - Ökad insikt om sårbarheter

Teoretisk undervisning varvas med praktisk träning tillsammans med din hund

6 Kurstillfällen:  Tid 9:45-12:00, start söndagen 26/8 och därefter 5 följande söndagarna
Plats: Sölaryds Gård 33174 Bor, 1,7 km söder om Värnamo

Pris: 1800kr/deltagare (introduktionspris), Max antal deltagare 8 st

Instruktörer: Marianne Blixt (hundinstruktör med över 30 års erfarenhet) och Carolina Wihrén (beteendevetare/psykoterapeut med över 10 års erfarenhet)

För anmälan eller frågor om kursen kontakta:

Marianne Blixt:    e-mail marianne@hundtrixet.se, mobil: 0732001225

Carolina Wihren: e-mail carolina@wihren.se,          mobil: 0733641013

Sista anmälningsdag 20/8