Djur, natur & miljö

Mersmak röjning är ett projekt inom Säker Skog som finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Tillsammans med Skogsägarföreningarna och LRF vill vi får dig som skogsägare att röja din skog! För ökad mångfald. För klimatet. Du kan påverka. Din skog. Allas framtid.

Vi erbjuder ett urval av skogsägare en utbildning i flera steg, upptaktsträffar, kvällsträffar kring teori, utrustning och skogsdag.

Upptaktsträffarna och utbildningen är för hela familjen och olika generationer! Alla är välkomna, även ni som inte röjer själva.

Lär dig mer om:
- När, var och hur man ska röja.
- Anpassningar till ändrat klimat
- Hur mångfalden i skogen kan ökas.
- Att forma skogen mot egna mål.
- Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna.
- Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp.
- Utrustning och teknik