Djur, natur & miljö

Sedan den industriella revolutionen i slutet av 1700-talet har människans inflytande på miljön blivit allt större. Produktion och konsumtion av varor ökar stadigt. Samtidigt blir vi allt fler människor som delar på jorden och dess resurser. Detta gör att vi får en rad miljöproblem.

Under studiecirkeln kommer vi utbilda oss i och diskutera ämnen som övergripande miljö, biologisk mångfald och markanvändning, klimat, hav och vatten, kemikalier, kärnkraft och strålning samt konsumtion och resursförbrukning.

Studiecirkeln genomförs i samarbete med Miljöpartiet de gröna

LEDARE
Eva Ekenberg

FRÅGOR
Kontakta: Anett Olsen, verksamhetsutvecklare. Tel: 0381 - 155 50, anett.olsen@sv.se