Musik, teater

Vi är en sång-glad kör med blandad repertoar. Vi sjunger, agerar och tar tillvara deltagarnas olika förmågor. Gärna kör-vana.


BRA ATT VETA
Vi träffas varje ons i 15 veckor.

LEDARE
Ann-Charlotte är en erfaren körledare. Kören Mixemble bedrivs i samarbete med Kulturskolan där Ann-Charlotte arbetar.

FRÅGOR?
Kontakta Gunilla Borg, 0380-57 56 01, gunilla.borg@sv.se