Djur, natur & miljö

INTRESSEANMÄLAN - Välkommen med din anmälan till höstens kurs. Efter att vi har fått in din anmälan skickar vi ut sms om förslag på datum i höst och därefter får ni mer info om kursstart.

Vill du lära dig mer om motorsågsarbete i gallringsskogen?
Under den här tvådagarskursen går vi teoretiskt och praktiskt igenom det viktigaste för att du ska känna dig förberedd och inspirerad till att jobba med gallringsarbete i din eller andras skogar. Blandningen av vetskap och praktisk erfarenhet lärs ut och diskuteras under trevliga former. Kursen hålls på Fabriken Soläng i södra Vetlanda Kommun och vi varvar teoripass inomhus med exkursioner och bestånduppgifter i skogsbruksplan, utrustning/sågar och samtal om produktion/naturvård/sociala kunskapsuppdaterade för att lättare och mer självklart ge sig ut i den egna skogen. Kursen ska bidra till mer självverksamhet under devisen: Du gör inte fel i skogen, det viktigaste är att du gör någonting!

BRA ATT VETA
Grundkrav: Motorsågskörkort B samt egen godkänd klädsel, Medtag egen motorsåg.
Plats: Lilla Hillhult 13 ( Fabriken Soläng).
Lunch båda dagarna och studiematerial ingår i kursavgiften.
Boende inkl frukost kan väljas till för 800 kr. Meddelar vid anmälan om boende önskas.

Kurstillfälle,
Kl. 09.00 Samling, presentation, förväntningar, självverksamheten minskar, vad kan få fler nya skogsägare att bli mer aktiva i den egna gallringsskogen?
Kl. 10.00 Varför gallra, utläs gallringsbehovet från skogsbruksplanen, stamantal, bonitet, grundyta.
Kl. 11.00 Utrustning, sågen, tekniken
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Avfärd skogen, gallringsbehov visuellt och via gallringsmall, stamantal en exakt vetenskap?
Kl. 15.00 Enkelt arbete med motorsåg, prova på batterisågen mfl och utrustning.
Kl.17.00 Avslut, hemfärd.

Kurstillfälle,
Kl. 08.00 Avfärd skogen, stickvägsplanering, få upp tempot i motorsågsarbetet, brossling.
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Naturvård, kulturminnesvård, skogens sociala värden, kvalitetsskog - hur förstärker man dessa vid gallringsingrepp
Kl. 14.30 Skotning/utkörning. prova på de vanligaste ekipagen.
Kl. 15.30 Fånga upp lösa trådar, övriga frågor, snabb utvärdering.
Kl. 16.00 Avslut och hemfärd.

LEDARE
Erik Hjärtfors, Erik är uppvuxen med skogen via två släktgårdar och sedan 2000 som egen skogsägare. Han har bl.a varit skogshuggare, maskinförare, virkesinköpare, skogsvårdskonsulent, naturbrukslärare, timmerman, projektledare, turistföretagare och möbeltillverkare.
Erik har länge jobbat för mer självverksamhet och ett större utnyttjande av skogsgårdarna. Här blir ett effektivare motorsågsarbete centralt, enligt Erik.

FRÅGOR?
Veronica Josefsson
Verksamhetsutvecklare
Mobil 070-4313939 | Telefon 0383-755182 | E-post veronica.josefsson@sv.se

SV Jönköpings län | Telefon 0383-149 45 | www.sv.se/jonkopinglan
Besöksadress Stationsgatan 5D, 574 31 Vetlanda