Djur, natur & miljö

Motorsågskörkortet är beviset för att du har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att hantera motorsågen på ett säkert sätt.

SV erbjuder kurser för A+B behörighet i motorsågning på Höglandet.

Kursen omfattar teori & praktik fördelat på 9 tillfällen.
Teoretiska träffar kl 19.00-21.15: 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 och 25/10
Praktiska träffar kl. 9-ca 13.30: 22/10, 29/10 och 5/11
Datum för den sista gången då Ni gör ert prov bestäms senare.

BRA ATT VETA
I avgiften på 5300 kr ingår uppkörning för Säker skogs instruktörer. Kostnad för litteratur på 250 kr tillkommer.
Då vi samarbetar med Södra för att hitta lämplig skog för praktisk övning och uppkörning får man som deltagare vara beredd på att åka inom höglandets kommuner.

Till kursen behöver du godkänd utrustning för sågning och egen såg.
För mer information om utrustning, se; http://sakerskog.se/praktika-info/arbetsteknik-och-utrustning/anvander-du-ratt-personlig-skyddsutrustning/

LEDARE
Lars Andersson
Våra ledare i motorsågskörkortet är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt.

FRÅGOR?
Veronica Åberg, Nässjö, 0380-57 56 02, veronica.aberg@sv.se