Djur, natur & miljö

Motorsågskörkortet är beviset för att du har de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att hantera motorsågen på ett säkert sätt.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med t.ex. stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd.

Om denna kurs blir fullbokad med 6 deltagare ser vi gärna att du anmäler dig som reserv så jobbar vi alltid för att starta fler kurser/grupper. Ev. kan vi starta 2 grupper parallellt redan 28/9 så anmäl dig som reserv så hör vi av oss.

Kursen sker i samarbete med Södra och Säker skog.

OMFATTNING:
2 dagar inkl. praktiskt och teoretiskt prov. Fredag-Lördag 28-29/9.

FÖRKUNSKAPER:
Motorsågskörkortet nivå A+B

BRA ATT VETA:
Då vi samarbetar med Södra för att hitta lämplig skog för praktisk övning och uppkörning får man som deltagare vara beredd på att åka inom höglandets kommuner. Kurslitteratur ingår i deltagaravgiften. En uppkörning ingår i deltagaravgiften.
Med reservation för förändrad kursavgift pga. förändrade kostnader pga. avtal.

LEDARE:
Våra ledare i motorsågskörkortet är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt.

FRÅGOR?
Hör av er till oss på SV för övriga frågor och tankar.
Herman Swahn, 036-2906441, herman.swahn@sv.se