Djur, natur & miljö

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och olika former av hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd i samband med t.ex. stormskador såsom nertagning av svårt fastfällda/fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning och tillvaratagande av vindfällda träd.

Kursen omfattar 2 heldagar.

BRA ATT VETA
I avgiften på 4770 kr ingår uppkörning för Säker skogs instruktörer. Kostnad för eventuell litteratur tillkommer.
Då vi samarbetar med Södra för att hitta lämplig skog för praktisk övning och uppkörning får man som deltagare vara beredd på att åka inom höglandets kommuner.

Till dagarna behöver du ta med dig fika/kaffe och lunch. Vi gör upp eld så det blir möjlighet att grilla korv.

LEDARE:
C-G Liderfelt, certifierad instruktör hos Södra med gedigen erfarenhet.
Våra ledare i motorsågskörkort är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt.

FRÅGOR?
Tveka inte att höra dig till oss på SV för övriga frågor:
Anett Olsen, Eksjö, 0381-63 89 10, anett.olsen@sv.se