Musik, teater

Munspel - Nybörjare
Ett litet instrument med stora möjligheter

Munspelet är ett enkelt instrument, som kan skapa en stor rikedom av känslor. Det är kul att spela på munspel - långt innan man är mästare.
Med munspelet spelas världen över många olika musikstilar från alpinsk folkmusik till Country&Western, från trubadurer till stora rockband, från fransk Musette till Cajun till Blues. Från dur till moll.
Deltagare
Kursen riktar sig till dig som nybörjare, det krävs alltså inga förkunskaper. Vi spelar efter gehör och munspelstabulatur.
Vi lär oss grunderna av melodispelet och går sedan in i Blues.

Kursinnehåll
- Munspelets uppbyggande och funktioner
- Musikaliska möjligheter
- Spela enstaka toner rent och klart
- Spela enklare melodier
- Introduktion i Blues
- Och framförallt: Vi spelar. Ensam och tillsammans eller med ackompanjemang på band, och till och med andra instrument, t ex gitarr.

Ett munspel i C ingår i kursavgiften, så att alla har samma instrument och tonart.

Ledare;
Peter Donatsch