Musik, teater

OBS! Kursen ges på distans via videokonferenssystem.

Kursbeskrivning:
Välkommen till vår digitala kurs Musikproduktion i Logic Pro X - Fortsättning. Vi arbetar vidare i programmet Logic Pro X. I den här kursen kommer vi att titta på hur vi kan ta produktionsteknikens verktyg och koncept till nästa nivå.

Vi kommer att fokusera på, inte bara ditt arbetsflöde och kunskap om hur Logic fungerar utan också arbeta på hur du kan utveckla och forma Logic efter dina behov. För att fördjupa dina kunskaper som producent samtidigt som det ger dig en bra grund för hur du använder Logic kreativt, på ditt eget sätt.

Logic Pro X är ett bra verktyg där du kan anpassa hur du gör saker när det gäller redigering och skapande. Denna kurs kommer att ge dig en djupare förståelse för att producera. Vi kommer att gå på djupet varför vi använder vissa verktyg/effekter i vissa situationer. Hur man lättare anpassar sig till olika mixande och kreativa situationer och hur man bygger sin egen stil som producent.

Så ta med papper och penna... ;)

Kursupplägg:

1: Avancerade verktyg/egna nyckelkommandon

2: Chopping/Slipping ljud

3: MIDI / Audio kreativ klass

4-5: två lektioner i djupeffektsklass mest användbara plug-ins

6: Musik teori klass - harmoni-melodi – rytm

7: scripting/layering

8: Skriv en låt / se hur det är gjort / en låt från början till mixningsprocessen


Förkunskaper:
Grundläggande förkunskaper krävs.

Bra att veta:
Kursen kommer att hållas på distans via videokonferenssystem. Mer info och länk skickas till deltagaren i samband med kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.
Du behöver ha tillgång till en dator med programmet Logic Pro X.
Max 5 deltagare.

OBS! Kursen spelas ej in!

Ledare:
Simon James, trummis och pianist, utbildad inom musikteknik och produktion. Samt har undervisat i musik på olika nivåer. Från nybörjare till avancerat.

Frågor eller funderingar? Kontakta SV Musik Jönköpings län: Anna Jonsson
anna.jonsson@sv.se

#SVMUSIK