Trädgård, hus och hem

Varför är det så viktigt med parker och grönområden i våra städer? Vad i naturen är det som påverkar vår hälsa i positiv riktning?
Denna föreläsning ger dig kunskap om hur vår hälsa och välmående påverkas av naturen och det finns möjlighet att ställa frågor till vår föreläsare.

BRA ATT VETA
Denna föreläsning är en del av en föreläsningsserie i temat trädgård, men de är fristående.

LEDARE
Johanna Mattsson arbetar som parkarbetare i Sävsjö kommun och har bred kunskap i ämnet.

FRÅGOR?
Kontakta Emma Westerlind, Verksamhetsutvecklare, 0704-313935, emma.westerlind@sv.se