Samhälle

Är du nyfiken på politik ?

Under tre kostnadsfria tillfällen i maj månad får du lära dig mer om hur vårt demokratiska
samhälle är uppbyggt och hur politik
fungerar i praktiken.
Vad är utmärkande för våra politiska partier och vad skiljer dem åt? Hur fungerar det i EU? Du får möta förtroendevalda på olika nivåer som berättar hur det dagliga politiska arbetet går till.
Kursledare är Rune Backlund (C) tidigare regionråd i Region Jönköpings län. Första träffen äger rum den 11 maj
Kursen genomförs digitalt.

Kontakt och frågor: Bodil Nordgren, bodil.nordgren@sv.se eller 0704-313928