Historia & Konsthistoria

OBS. DATUM ÄR FLYTTAT OCH VI ÅTERKOMMER STRAX MED NYTT DATUM FÖR KURSEN!
Järnvägskolan är en helt unik möjlighet att lära dig mer om järnvägar och om Ohsabanan.

Alla kvinnor och män med intresse för äldre järnvägstrafik och dito teknik är välkomna.
Lägsta ålder är 16 år. Ingen övre åldersgräns.
Terminsstart: EJ BESTÄMT
Kostnad: 500:-

• Kursen drivs i studiecirkelform och innehåller både teori och praktik.
• Du får lära dig mycket om järnvägens historia och om våra järnvägsfordon och själva banan.
• Praktisk utbildning både i trafiken, med våra järnvägsfordon och på vår bana.
• Utbildning i Museibanornas Säkerhetsordning, SÄO.
• Du förbereds och ges möjlighet till ett aktivt medlemskap vid Ohs Bruks Museijärnväg.

Vid frågor kontakta:
Kontakta Andréas Rydberg vid frågor kring anmälan på: e-post: andreas.rydberg@sv.se eller tel: 0370-34 10 96.
Kontakta Thomas Lindström för specifika frågor kring kursinnehåll på: e-post: thomas.lindstrom51@outlook.com eller tel: 070-208 65 95.