Hälsa & välbefinnande

En god existentiell hälsa ökar din förmåga att hantera motgångar och ger dig kraft och mod att se möjligheter och anta utmaningar som du ställs inför.

Kursen består av 4 tillfällen under fyra veckor i rad, tre studietimmar per tillfälle. Utifrån samtalskortsleken Frön till livsmod och livsglädje samtalar vi kring olika teman. Dessa teman bygger på Världshälsoorganisationens (WHO) definition av existentiell hälsa med åtta olika dimensioner. Vi kommer prata om hur du tänker och känner samt hur du skulle kunna handla för att stärka din psykiska och fysiska hälsa.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

BRA ATT VETA
Fika ingår vid varje tillfälle.
Sista tillfället är hemma i ledarens örtträdgård
Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolans integritetspolicy och GDPR på vår hemsida www.sv.se/dataskydd

LEDARE
Ylva Medén är utbildad samtalsledare, örtterapeut, aromaterapeut samt innehar en fil magister i åldrande.

FRÅGOR?
Kontakta Carin Lätth, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 40 carin.latth@sv.se