Beteendevetenskap

Vi erbjuder fyra olika temakvällar i ämnet "Öka din medvetenhet om dig själv och om andra"

Vi är alla mer lika vissa och också mer olika andra än vad vi tror!
Må 16/9 18.30-21.30 (arr 37214) - INSTÄLLD
Rätt och fel finns inte och det krävs mycket av oss för att förstå de som är olika oss själva.
Och vi irriterar oss ofta på de som är lika oss själva. Med ökad självkännedom blir det lättare.

Hur vi alla uppfattar världen olika – kunskaper, föreställningar och tolkningar
Må 14/10 18.30-21.30 (arr 37215)
Vad är skillnaden mellan att ta in information och bedömning.
Hur strular detta till sig i språket och där vi ofta omedvetet mixar våra bedömningar med våra känslor, vilket leder till förvirring.
Hur skapar språket konflikter genom att vi inte är medvetna om vilka signaler vi sänder.

Var snäll mot dig själv!
Må 11/11 18.30-21.30 (arr 37216)
Självmedkänsla.
Att kunna säga nej är lika viktigt som att säga ja.
Jag och du - tydliga gränser och gränslöshet.
Vem är jag och vem är du - hur ta ansvar för sig själv för att därför också kunna finnas där för andra, när du så väljer, utan att hamna i psykologiska spel.

Tala så att du stärker din egen självkänsla
Må 2/12 18.30-21.30 (arr 37217)
Hur hantera besvärliga samtal.
Vad är skillnaden i konsekvens mellan jag-budskap och du-budskap.
Hur ge raka budskap utan att kränka den andre.
Hur bemöta ett kränkande budskap och behålla sin kraft.

DELTAGARAVGIFT
400 kr/kväll.
Tre kvällar - 25 % rabatt på tredje kvällen

LEDARE
Maj-Inger Johansson, organisationskonsult, processledare och samtalsterapeut

FRÅGOR?
Kring upplägg och kursens innehåll, kontakta Maj-Inger Johansson, 070-639 22 33, info@besekull.se
Övriga frågor kontakta, Mia Undfors, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 04, mia.undfors@sv.se