Dans

•Vi träffas och har roliga stunder tillsammans vuxna och barn.
•Vi leker, sjunger, spelar instrument, dansar, gör rim och ramsor.
•Vi lär oss om alfabetet, ord, siffror, färger, former, djur m m.
•Vi gör skapande verksamhet och pyssel.
•Vi följer årstiderna och olika teman.
•Vi har sagostund och ibland dramatiserad sagostund.
•Vi leker lekar.

FRÅGOR?
Kontakta Jonna Greider 0704-31 39 36, jonna.greider@sv.se