Hälsa & välbefinnande

Vi träffas vid sex tillfällen för att få information kring osteoporos. Vi fikar, diskuterar och utbyter erfarenheter. Vi gästas av Margareta Lindahl, ordf. Osteoporosföreningen i Jönköpings län samt av osteoporossköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

BRA ATT VETA
Ingen avgift. Studiecirkeln genomförs i samarbete med Osteoporosföreningen i Jönköpings län.

FRÅGOR?
Kontakta Marie Hammarin, verksamhetsutvecklare, 0380-57 56 03, marie.hammarin@sv.se.