Hälsa & välbefinnande

Syftet med skolan är att öka kunskapen om osteoporos, vilka riskfaktorer som finns, aktuella behandlingar och motivera till egenvård och hälsosam livsstil.

Vi träffas på tisdagar 13.30 - 16.00 i 5 veckor i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Värnamo, när vi har en full grupp.

Margareta Lindahl är ansvarig ledare tillsammans med ämnesspecifika gästföreläsare.

Osteoporosskolan bygger på ett samarbete mellan Osteoporosföreningen, Region Jönköpings Län, Bra Livs Vårdcentral på Vråen och Studieförbundet Vuxenskolan.

BRA ATT VETA
Ingen avgift. Studiecirkeln genomförs i samarbete med Osteoporosföreningen i Jönköpings län.

FRÅGOR OCH ANMÄLAN:
Madeleine Sjöstrand verksamhetsutvecklare funktionsrätt
Mail: madeleine.sjostrand@sv.se
Telefon: 0704-31 39 18