Hälsa & välbefinnande

Välkommen till Parkinson förbundet i Tranås!
Tanken med träffarna är att Du med Parkinson och dina närstående ska kunna komma i kontakt med andra i samma situation.
Samtala och ge varandra förslag på vardagslösningar.

Du får även möjlighet att på olika sätt lära dig mer om Parkinsons sjukdom.
Träffarna äger rum andra onsdagen i varje månad.
Hösten 2020 : 14/10, 11/11 och 9/12

Kl. 10.30 - 12.30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Storgatan 50, Tranås
Kontakt: Sören Parkinsonföreningen 070-651 53 49

Med reservation för FHM rekommendationer.