Parkinson-träffar

Parkinson-träffar

För dig med Parkinsons sjukdom. Vi träffas varannan vecka och utbyter erfarenheter.

Ingen avgift!