Media & kommunikation

Kursen vänder sig till dig som fotograferar eller bara har en önskan om att få lära dig efterbehandla dina bilder. Du behöver inga speciella förkunskaper för att vara med i denna grundkurs i Photoshop. Du får lära dig hantera verktygen, enklare friläggningar och färgretuscher. Vi går igenom lagerfunktionen för att kunna kopiera ihop bilder på ett snyggt sätt.

Egen dator, mus eller ritplatta medtages. Viktigt att datorn är uppdaterad och har Photoshoplicens, vi använder Photoshop CC 2019.

Träff 1: Verktyg, snabbkommandon och olika inställningar. Enklare praktisk bildhantering.

Träff 2: Enklare friläggningar och färgretuscher med maskfunktionen

Träff 3: Ta bort oönskade objekt i bilden. Skärpa och oskärpa.

Träff 4: Lagerfunktionen. Att kopiera ihop flera bilder eller objekt till en bild.

Kursen kommer att utgå från deltagarnas grundkunskaper och målsättningar. Diskussioner, frågor och funderingar ska komma så nära kursdeltagarnas individuella utveckling. Avsteg eller förändringar i arbetsplanen sker efter behov i samråd med kursdeltagarna för att uppnå ett bra resultat av uppsatta mål.