Musik, teater

Man är aldrig för gammal för att lära! Skapa ljuva toner som tillsammans bildar musik! Vi lär oss på ett lättsamt sätt, utan prestationsångest. Musik ska vara roligt!

BRA ATT VETA
Deltagare finns som har varit med tidigare.

LEDARE
Linda Tiberg som har många års erfarenhet av att spela piano, sjunger även i gospelkör och leder 2 körer i Vuxenskolans regi.

FRÅGOR?
Konrakta Jonna Greider 0704313912 jonna.greider@sv.se