Producera din egen solel!

Producera din egen solel!

Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på att veta hur det fungerar med solel då är detta föreläsningen för dig!

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt under de senaste 20 åren. I takt medklimatförändringar och ett större intresse för miljöfrågor har den förnybara energin en snabb tillväxt. Stigande energipriser innebär också att allt fler blir intresserade av de alternativ som finns. Solenergin är ett sådant alternativ där man med ganska enkla medel kan generera både värme och elektricitet. Den möjlighet som finns att ta tillvara en del av den energin som solen ger har ökat intressetför att installera en egen anläggning både i Sverige samt i övriga länder på ett explosionsartat sätt.
Solstrålningen kan varje år ge upp till 1000 W effekt och innehålla ca 1000 kWh energi per kvadratmeter i Sverige. I dagsläget har vi inte teknik som gör att vi kan utnyttja all denna energi utan vi behöver ha ca 7 kvadratmeter yta för att få ut 1000 W effekt.

Ledare: Klimatrådgivare från Energicentrum finns på plats

Evenemanget är kostnadsfritt och alla är välkomna som har gjort en föranmälan här på vår hemsida.