Dans

INNEHÅLL
Rehabdans är en speciellt anpassad dansform för personer som har fått en stroke. Under rehabdansen tränar vi muskelstyrka, koordination, balans, finmotorik, koncentration samt kognitiva, psykiska och sociala förmågor. I rehabdansen integrerar vi även den evidensbaserade RGRM-metoden (Ronnie Gardiner Rhythm and Music Method), där musik och rytm stimulerar hjärnan på ett lustfyllt och roligt sätt.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.
Denna dansform riktar sig till personer som har fått en stroke med varierande funktionsnivå. Personerna behöver själv eller tillsammans med assistent/närstående kunna ta sig till danslektionerna samt behöver ha tillräcklig funktion för att sittandes kunna delta i rörelser som leds av danspedagog.

BRA ATT VETA
Kursen genomförs i samarbete med Region Jönköpings län.
Medlemmar i Neuroförbundet har 145kr rabatt på kursavgiften, ange medlemsskapet i noteringfältet vid anmälan.

LEDARE
Katarzyna Filipowicz, danskonsulent Region Jönköpings län.

FRÅGOR?
Katarzyna Filipowicz; Folkhälsa och sjukvård Region Jönköpings län, katarzyna.filipowicz@rjl.se, mob. 0724-50 74 09
Amanda Lindberg Studieförbundet Vuxenskolan, amanda.lindberg@sv.se, 036190040

#dansRJL