Djur, natur & miljö

SV erbjuder i samarbete med Säker Skog kurs i att ta röjsågskörkort.
I deltagaravgiften ingår studiematerial och uppkörning för Säker Skogs instruktörer.

Vi startar kurser vid full grupp (6 pers) så anmäl ditt intresse redan idag!

BRA ATT VETA
Då vi samarbetar med Södra för att hitta lämplig skog för praktisk övning och uppkörning får man som deltagare vara beredd på att åka inom Höglandets kommuner.

I kursen ingår teoretiskt prov och ett praktiskt prov för röjsågsågskörkortet RA + RB, RT ingår i RA.

Skogsvård har sedan länge ansetts vara en förutsättning för en värdefull avkastning från skogen.
Genom att gå en kurs i röjsågskörkortet investerarar du inför framtiden då du lär dig att planera röjningsarbetet med fokus på arbetsteknik och säkerhet.

RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Mer info på www.sakerskog.se

LEDARE
Våra ledare i röjsågskörkortet är utbildade för att hålla kurser på ett säkert och pedagogiskt sätt.

Bra att veta:

Ca 7 tillfällen, kurstillfällena sker både på dag och kvällstid.
Pris 4.150 kr
(inkl. litteratur 250 kr)

Vid frågor kontakta SV:s verksamhetsutvecklare Camilla Karlsson: 070-431 39 35, camilla.karlsson@sv.se.

Vi startar denna kurs vid tillräckligt många deltagare, så datumet är preliminärt.