RYTHM GUITAR WORKSHOP

RYTHM GUITAR WORKSHOP

Musik, teater

RYTHM GUITAR WORKSHOP
Med Mikael Grund (DUNDERHEAD)

GRUNDPELAREN I BLUEGRASSMUSIKEN
Gitarren är det viktigaste instrumentet i bluegrassbandet. Tyvärr är det många i Europa som
underskattar och missuppfattar gitarrens viktiga funktion. Denna workshop vill reda ut vanliga
misstag och sätta fokus på glädjen i att arbeta med rytm i bandet. Att få till rätt rytmik och/eller
utveckla den till nya höjder kommer att ändra hela ljudbilden för det band du spelar i.
Några saker vi kommer ta upp är:
• Bakgrund och utveckling av komp.
• Carter - Tony Rice - Clay Jones
• Misstag och fallgropar i grundläggande bluegrassrytmik.
• Gitarrens viktiga funktion och samspelet med banjon.
• Genomgång av högerhandsteknik som används av Clay Jones
• Ackordsvarianter
• Laboration med mer avancerade rytmvarianter
Workshopen genomförs i två delar. I del ett går vi igenom ovanstående punkter med bara oss
gitarrister. Del två genomförs tillsammans med deltagarna i Banjo Workshop.
OBS!
Endast bindande föranmälan.
Max antal platser: 12 st
Tid: ca 2,5 timmar
Pris: 250:-