Välkommen till en samtalsgrupp för dig som har barn med NPF-diagnos.
Vi träffas fem gånger under våren. Vi kommer att beröra ämnen som vardagssituationer,
förhållningssätt till våra barn, strukturer och rutiner, skola och vård samt tips och tricks i
vardagen.
Vi kommer även under våren att få besök av specialpedagog och anhörigstödet i Jönköpings
kommun. Gruppen är kostnadsfri att delta i och självklart fikar vi tillsammans.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

BRA ATT VETA
Vi träffas varannan vecka. Studiecirkeln är ett samarbete med Attention, Autism Sverige och Jönköpings kommun.

LEDARE
Sofia Dalarud

FRÅGOR?
Kontakta Molly Gassberger, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 08, molly.gassberger@sv.se